INTERIO Design s.r.o.

Na současné kancelářské prostředí jsou kladeny nové a vyšší nároky, diametrálně odlišné od požadavků, které byly na toto prostředí kladeny v minulosti. Často se realizují otevřené halové kanceláře, ve kterých vznikají  sdružená týmová pracoviště pro čtyři, šest, osm i více osob oddělených navzájem paravany různé výšky dle potřeby. Jednotlivé skupiny pracovišť na sebe v prostoru volně navazují nebo jsou dále odděleny samostojnými paravany nebo sestavami středních skříní.

 

Interio Design - manažerský a kancelářský nábytekVznikají také pracoviště vycházející z principu kavárny nebo klubu, tedy příjemného prostředí, kam člověk rád chodí a cítí se zde dobře. Tomuto modelu nahrává rozvoj komunikačních médií a technologií, které pracovníka uvolňují v prostoru a nemusí být vázán na pevné pracovní místo.


Oproti tomu stojí individualita a určité soukromí, které je pro některé práce nezbytné. Samostatné kanceláře proto u některých společností převažují nebo je prostor členěn pouze na ně, u jiných společností jsou určeny pro management, jednací místnosti a profese, pro které jsou vhodné, např. právní a účetní oddělení apod.


Nedílnou součástí jsou i domácí pracovny. Při takovém stylu práce člověk působí díky internetu a mobilní komunikaci střídavě z domova a z firemních prostor, nebo doma pracuje většinu času a do firmy jezdí jen na porady a jednání. Domácí prostředí je člověku nejbližší, ale vyžaduje samostatné organizování práce, dodržování pracovních termínů a je někdy lákavé zpomalit pracovní tempo.

 

Kancelářské prostředí je vnímáno jako prostor, jehož uspořádání, vybavení, design a celkové vyznění výrazně ovlivňuje vnímání, chování, ale také i zdraví člověka. Na základě toho se snaží zaměstnavatelé svým zaměstnancům vytvořit optimální pracovní prostředí, které by nejlépe vyhovovalo charakteru vykonávané práce. Pokud řeší tento problém opravdu zodpovědně, obrací se na odborníky, kteří se realizací vhodného pracovního prostředí zabývají profesionálně.